Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá điều tăng cao
10 | 02 | 2009
Theo ông Trần Văn Huệ, trưởng phòng quản lý công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Sở Công thương tỉnh Bình Phước, hiện giá điều đang tăng mạnh so với trước Tết Nguyên đán.

Cụ thể, giá thu mua tại đại lý ở các huyện bình quân 11.500 đồng/kg, tăng khoảng 2.000 đồng. Hiện đang vào vụ thu hoạch, để tránh xảy ra tình trạng gian lận thương mại, Sở Công thương đã phối hợp với các cơ quan trong tỉnh xây dựng kế hoạch về quy chuẩn kỹ thuật hạt điều xô, điều lò trình UBND tỉnh Bình Phước, dự kiến sẽ ban hành vào cuối tháng 2-2009.

Theo các doanh nghiệp, giá điều xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc loại W320 được chào mua với giá 5,45-5,55 USD/kg, loại W240 được chào bán với giá 5,75-5,85 USD/kg, loại W450 mua giá 5-5,1 USD/kg.Nguồn: www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường