Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu điều Ấn Độ tăng nhờ nguồn cung điều thế giới giảm
07 | 08 | 2008
Nguồn cung điều nhân thế giới eo hẹp đã giúp cho giá điều Ấn Độ trong những tháng gần đây tăng mạnh.^ Khối lượng xuất khẩu điều của quốc gia này này trong quý 1/2008 đạt 30.578 tấn, giá trị 779,67 Rs, tăng so với 28.876 tấn và 560,57 Rs cùng kỳ năm ngoái.
Theo Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Điều Ấn Độ (CEPCI), giá điều trung bình hiện nay đạt 254 Rs/kg, so với mức 188,63 Rs/kg cùng kỳ năm ngoái. Đối với loại điều W320 giá hiện tại là 330 Rs/kg, và mức giá này tháng trước đã đạt 400 Rs/kg, cao hơn mức giá cùng loại của thị trường thế giới.

Trong khi đó, nhu cầu điều trong nước vẫn tiếp tục tăng và giá trong nước cao hơn so với giá thé giới. Chính vì vậy, các nhà sản xuất điều Ấn độ vẫn có xu hướng tập trung nhiều vào thị trường trong nước để có lợi nhuận cao hơn.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường