Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu năm 2008
20 | 02 | 2009
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 2,8 tỷ USD, tăng 16,3%. Như vậy, trong năm 2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đã không hoàn thành kế hoạch 3 tỷ USD như đã đề ra. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế thế giới khủng hoảng nghiêm trọng như năm vừa qua, ngành xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn đạt được mức tăng trưởng trên 15% là một thành công.

Cơ cấu các chủng loại sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu năm 2008

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Nội thất văn phòng

6,3%

Dăm gỗ

9,4%

Gỗ mỹ nghệ

1,8%

Gỗ nguyên liệu, ván, ván sàn

5,4%

Ghế

23,3%

Nội thất, đồ dùng nhà bếp

2,8%

Nội thất phòng khách, phòng ăn

21,2%

Khung gương, khung tranh

0,6%

Nội thất phòng ngủ

27,5%

Loại khác

1,9%


Trong năm 2008, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam đạt 768 triệu USD, tăng 20,3% so với năm 2007. Hiện nay,đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam đã xuất khẩu được sang 60 thị trường, với kim ngạch xuất khẩu chiếm 27,5% tổng kim ngạch xaúat khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của Việt Nam trong năm 2008 là cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành. Tuy nhiên, nếu so với tốc độ tăng trưởng 30,8% của năm 2007, thì có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đã chậm lại. Các sản phẩm xuất khẩu chính trong năm 2008 là: giường và các bộ phận của giường; tủ, bàn trang điểm, tủ đầu giường, bàn ghế, tủ đựng quần áo…

Tiếp đến là kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế khung gỗ đạt 650 triệu USD, tăng 19,9% so với năm 2007. Đáng chú ý là trước đây, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế gỗ của Việt Nam chủ yếu là được xuất khẩu vào thị trường Mỹ, với kim ngạch xuất khẩu hàng tháng chiếm khoảng 32% đến 40% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến nay, tỷ trọng ghế khung gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã giảm mạnh, chỉ chiếm từ 13% đến 20%, trong khi đó, xuất khẩu vào thị trường EU lại tăng khá mạnh, cụ thể trong năm 2008, xuất khẩu ghế khung gỗ của Việt Nam vào thị trường UE chiếm tới 46,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này và tăng 27,6%. Như vậy, có thể thấy rằng, xuất khẩu mặt hàng ghế gỗ của Việt Nam đang dần đa dạng hoá thị trường xuất khẩu. Đây là tín hiệu đáng mừng của ngành hàng xuất khẩu ghế gỗ nói riêng và xuất khẩu sản phẩm gỗ nói chung của Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn, trong năm đạt 594 triệu USD,tăng 12,8% so với năm 2007 và chiếm 21,2% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ trong năm. Các mặt hàng xuất khẩu chính là: tủ, bàn ghế, kệ TV, kệ sách, tủ rượu….

Một số mặt hàng xuất khẩu trong năm 2008 cũng đạt kim ngạch khá cao như: mặt hàng dăm gỗ đạt 262 triệu USD; đồ nội thất dùng trong văn phòng đạt 176 triệu USD; gỗ nguyên liệu, ván, ván sàn đạt 150 triệu USD….Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường