Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO Công Bố báo cáo Thường niên Thương mại Nông Lâm Thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2008 và triển vọng 2009
25 | 02 | 2009
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
Thưa quý độc giả, tiếp theo các báo cáo phân tích ngành hàng, Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO), Viện Chính sách và Chiến lược PPTNNNT (IPSARD) công bố Báo cáo thường niên Thương mại Nông Lâm Thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ. Đây là bản báo cáo đầu tiên của Việt Nam phân tích cập nhật và toàn diện về thương mại Nông Lâm Thủy sản Việt Nam với Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Những thay đổi của nền kinh tế, thương mại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng lớn đến thương mại của Việt Nam. Năm 2008, nền kinh tế toàn cầu nói chung và Hoa Kỳ nói riêng đã trải qua những biến động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Với mục đích cung cấp cho các độc giả một cái bức tranh tổng thể về hoạt động giao thương giữa hai quốc gia, báo cáo thường niên sẽ cung cấp các thông tin phân tích một cách toàn diện và cập nhật về hoạt động thương mại Nông Lâm Thủy sản Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2008 và đánh giá triển vọng xuất khẩu nông sản năm 2009. Báo cáo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, nhà tài trợ và các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp có những điều chỉnh chiến lược phát triển thích hợp trong ngắn và trung hạn trước bối cảnh phát triển mới.

Báo cáo bao gồm 4 nội dùng chính:

(i) Bối cảnh vĩ mô của Hoa Kỳ năm 2008;

(ii) (ii) Thương mại nông sản Hoa Kỳ năm 2008;

(iii) (iii) Thương mại Nông Lâm Thuỷ sản Việt Nam- Hoa Kỳ năm 2008;

(iv) (iv) Triển vọng thương mại Nông Lâm Thuỷ sản Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2009.

Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và lấy từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), các cơ quan nghiên cứu thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA): Ban Nghiên cứu kinh tế (ERS), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS)…

Xem thông tin về báo cáo tại đây


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường