Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 3: Nhập khẩu trên 200.000 tấn phân bón
03 | 04 | 2009
Theo thống kê tại các cửa khẩu thuộc hệ thống cảng Sài Gòn, trong tháng 3, các cửa khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu trên 200.000 tấn phân bón các loại như: DAP, UREA, NPK, SA...
Nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Philippines. Hàng nhập về nhiều nhất là cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 với trên 130.000 tấn, cảng Sài Gòn khu vực 2 trên 80.000 tấn. Theo Hải quan khu vực 3, phân bón nhập khẩu chỉ chịu thuế GTGT 5% nhưng được ân hạn thuế 90 ngày sau mới phải thực hiện.

Nguồn: www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường