Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường đường thế giới tháng 3/2009
23 | 04 | 2009
Trong tháng 3/2009, giá đường thế giới không tăng so với những tháng trước giữ mức tương đối ổn đinh, giá đường thô trung bình tháng đạt 13,4 cents/lb; giá đường trắng đạt 17,79 cents/lb.

Tình hình thị trường có những tín hiệu tích cực. Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn nhưng vẫn là nhà nhập khẩu lớn trong vụ tới do sản xuất dù có được khôi phục vẫn chưa đáp ứng đủ cầu.

Sản xuất của Trung quốc dự báo giảm đáng kể khoảng 12,5- 13 triệu tấn do ảnh hưởng của thời tiết băng giá ở các tỉnh trồng mía chính và giảm sử dụng phân bón.

Trong khi đó, Brazil nước sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới được dự báo sản xuất trong vụ mới tăng nhanh, đạt 35,9 triệu tấn, tăng từ 31,08 triệu tấn trong vụ 2008/09. Sản lượng Anthenol của nước này dự báo đạt khoảng 27,35 đến 27,73 triệu lít; 55,8% sản lượng mía dùng để sản xuất ethanol. Dự báo xuất khẩu đường của nước này tăng nhanh từ 20,42 triệu tấn trong vụ 2008/09 lên 24,5 triệu tấn vụ 2009/2010.

ISO dự báo cán cân giữa tiêu thụ và sản xuất của thế giới vụ 2008/09 là khoảng 4,3 triệu tấn do sản xuất nội địa cuả Trung Quốc và Ấn Độ thấp. Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường