Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các thị trường tiềm năng cho xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2009
30 | 04 | 2009
Năm 2008, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt kim ngạch 310 triệu USD, lượng xuất khẩu đạt gần 90 nghìn tấn. Những thị trường chủ yếu vẫn là những thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Đức, Arap... Năm 2009 khi nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng lớn từ khủng hoảng tài chính, những thị trường hàng đầu đang có xu hướng giảm nhập khẩu thì việc tìm ra những thị trường tiềm năng rất có ý nghĩa với hoạt động của ngành hồ tiêu nói riêng và nông sản nói chung của Việt Nam.
Các thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất năm 2008

Năm 2008, Kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu từ Việt Nam của 15 thị trường lớn nhất đạt 226,04 triệu USD, chiếm 72,91% tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2008. So với năm 2007, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này tăng 57,69%.

Hầu hết các quốc gia nằm trong top 15 nước nhập khẩu hồ tiêu lớn của Việt Nam đều là những bạn hàng lớn và truyền thống trong những năm trước đây. Vị trí xếp hạng có một vài thay đổi nhưng đa số các quốc gia có mặt trong top 15 của năm 2008 đều có mặt trong top 15 của năm 2007.
Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu sang 15 lớn nhất năm 2008 (triệu USD)


Nguồn: Tổng cục Hải Quan

Hoa Kỳ là thị trường có tăng trưởng nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất từ Việt Nam năm 2008. Với tốc độ tăng trưởng 130,3%, Hoa Kỳ vươn từ vị trí thứ 3 năm 2007 lên vị trí đứng đầu top 15 năm 2008. Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2008 đạt 46,75 triệu USD, chiếm 15,08% tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đi thế giới.

Năm 2008, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Anh, Tây Ban Nha và Triều Tiên cũng tăng trưởng khá tốt (trên 45%). Với tốc độ tăng trưởng cao, các thị trường này cũng tăng vị trí trong bảng xếp hạng top 15 thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2008 (Triều Tiên từ vị trí 17 lên vị trí 15, Anh từ vị trí 14 lên vị trí 12 và Tây Ban Nha từ vị trí 12 lên vị trí 8).

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2008 sang một số thị trường như Đức, Arập Thống nhất, Pakistan, Ấn Độ và Ukraina giảm so với năm 2007 làm vị trí xếp hạng của các thị trường này trong top 15 cũng giảm. Thị trường Pakistan giảm nhập khẩu hồ tiêu nhiều nhất từ Việt Nam (-42,82%), đưa Pakistan từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 9. Tương tự như Pakistan là Ấn Độ từ vị trí thứ 6 xuống thứ 11 với mức giảm kim ngạch nhập khẩu là 32,57%. Đức và Arập Thống Nhất giảm kim ngạch nhập khẩu tương ứng 10,5% và 12,03% đưa hai quốc gia này từ vị trí 1 và 2 xuống vị trí 2 và 3.

Các thị trường tiềm năng cho hồ tiêu Việt Nam năm 2009

Ngoài ba thị trường chính (Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản), Trung tâm thông tin PTNNNT (AGROINFO) cũng xác định một số thị trường tiềm năng khác của xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam dựa trên các tiêu chí kim ngạch nhập khẩu, tăng trưởng nhập khẩu năm 2008 và tăng trưởng GDP năm 2009 (1), kết quả được thể hiện trong bảng trong bảng dưới đây:

 Các thị trường tiềm năng cho xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2009

Tên nước

Kim ngạch XK năm 2008 (1000 USD)

Tăng trưởng XK năm 2008(%)

Tăng trưởng GDP 2008 (%)

(*) Tăng trưởng GDP 2009 (%)

Hà Lan

18.372

17,21%

2,3%

1,0%

Ai cập

16.676

26,39%

7,2%

6,0%

Singapore

13.442

28,03%

3,6%

3,5%

Ba Lan

9.649

21,78%

5,2%

3,8%

Triều Tiên

6.079

49,92%

4,1%

3,5%

Thổ Nhĩ Kỳ

5.931

34,71%

3,5%

3,0%

Algeria

4.894

73,84%

4,9%

4,5%

Malaysia

4.357

37,84%

5,8%

4,8%

Philippines

4.356

34,85%

4,4%

3,8%

Bungari

4.000

509,82%

6,3%

4,2%Nguồn: AGROINFO tổng hợp – Ghi chú: (*) dự báo của IMF

Năm 2008, Hà Lan nhập khẩu gần 5000 tấn hồ tiêu từ Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu lên tới 18,37 triệu USD và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu khá cao (17,2% so với năm 2007). Năm 2009, với tốc độ tăng trưởng khoảng 1%, Hà Lan sẽ tiếp tục là một trong những thị trường rất tiềm năng nhất cho xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam.

Bungari là thị trường có tăng trưởng nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất từ Việt Nam năm 2008, Với tốc độ tăng trưởng 509,8%, Bungari đã nhập khẩu 1176 tấn hồ tiêu của Việt Nam với kim ngạch 4 triệu USD. Năm 2009, với tăng trưởng kinh tế 4.2%, Bungari có thể tiếp tục trở thành một trong những thị trường có tăng trưởng nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất từ Việt Nam.

Các thị trường khác (Hàn Quốc, Ba Lan, Phillipines, Thổ Nhĩ Kỳ...) là những thị trường có tăng trưởng nhập khẩu hồ tiêu từ Việt Nam rất lớn (trên 100%) năm 2008 cũng đã đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam. Năm 2009, với tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục dương, đây sẽ là những thị trường mà các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam có thể quan tâm và nhắm tới thay cho những thị trường truyền thống đang giảm nhu cầu nhập khẩu chịu tác động của khủng hoảng kinh tế.
------------------------------------
(1) Các thị trường tiềm năng được xác định qua 3 tiêu chí : 1- Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường này đạt trên 1 triệu USD năm 2008. 2- Tăng trưởng xuất khẩu năm 2008 đạt trên 15%. 3- Tăng trưởng GDP >0 năm 2009 (theo dự báo của IMF)

Trích từ ”Báo cáo thường niên ngành hàng hồ tiêu Việt Nam 2008
và triển vọng 2009“ của Trung tâm Thông tin PTNNNT


Nguyễn Quốc Chinh - AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường