Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố Báo cáo Thường niên Ngành hàng thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2008, Triển vọng 2009
18 | 05 | 2009
Tiếp theo báo cáo thịt, thực phẩm 6 tháng và báo cáo tiêu dùng thịt và thực phẩm, Trung tâm thông tin PTNNNT tiếp tục cho ra mắt Báo cáo Thường niên Ngành hàng thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2008, Triển vọng 2009. Đây là báo cáo thường niên đầu tiên về ngành thịt và thực phẩm được thực hiện và công bố bởi Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT.
Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam một báo cáo thường niên đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt và thực phẩm năm 2008, triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2009.

• Cầu tiêu dùng thịt và thực phẩm bình quân đầu người cũng như của hộ gia đình theo lượng và giá trị tiêu dùng.
• Tăng trưởng của ngành chăn nuôi năm 2008.
• Biến động của giá cả trong nước.
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung - cầu tiêu dùng thịt và thực phẩm.
• Biến động xuất nhập khẩu thịt của Việt Nam năm 2008
• Triển vọng năm 2009: cung - cầu – giá cả thịt và thực phẩm.

Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu nhập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Bộ Nông nghiệp Mỹ, Bộ Nông nghiệp PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp 2008 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh…

Báo cáo Thường niên ngành hàng thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2008 Triển vọng 2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình.

Xem thông tin chi tiết về báo cáo tại đây:


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường