Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê các nước Trung Mỹ tháng 7 không đồng đều
06 | 08 | 2009
Xuất khẩu cà phê tháng 7/2009: Honduras tăng 13 %; Guatemala giảm 14,7 % ; Costa Rica giảm 45,6 %.

Theo Viện cà phê Honduras (Ihcafe), xuất khẩu của quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 2 Trung Mỹ này trong tháng 7/2009 đạt 351.858 bao, tăng 13 % so với mức 312.580 bao cùng kỳ năm trước. Tính chung lượng xuất khẩu trong 10 tháng đầu niên vụ 2008/09 (tính từ tháng 10/08 đến tháng 9/09), xuất khẩu cà phê Honduras đạt 2.862.011 bao, giảm 9,5 % so với mức 3.161.481 bao cùng kỳ niên vụ 2007/08. Honduras dự tính sẽ xuất khẩu được 3,22 triệu bao trong niên vụ 2008/09.

Trong khi xuất khẩu cà phê của Honduras tăng thì ở khu vực khác của Trung Mỹ, lượng cà phê xuất giảm đi đáng kể. Cụ thể là, theo số liệu của Nhóm các nhà trồng cà phê Guatemala (Anacafe), xuất khẩu cà phê nước này trong tháng 7 chỉ đạt 340.871 bao, giảm 14,7 % so với mức 399.387 bao của cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tích lũy 10 tháng đầu niên vụ đạt 3.096.617 bao, giảm 8,1 % so với cùng kỳ niên vụ trước.

 Viện cà phê quốc gia Costa Rica cũng cho biết xuất khẩu cà phê nước này trong tháng 7 chỉ đạt 71.964 bao, giảm đến 45,6 % so với cùng kỳ năm trước. Lượng xuất khẩu tích lũy trong 10 tháng đầu niên vụ bắt đầu vào tháng 10/08 đạt 1,26 triệu bao, giảm 12,7 % so với cùng kỳ niên vụ trước.

                                                                        Thùy Dương
(Vicofa.org.vn)                                                                       Báo cáo phân tích thị trường