Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu và gia tăng giá trị xuất khẩu cho ngành chè
14 | 10 | 2009
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, hầu hết các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam đều có sự suy giảm về lượng và giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành chè là 1 trong 3 ngành có sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2008.
Để tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu và gia tăng giá trị xuất khẩu cho ngành chè, dự kiến vào ngày 15 và 16/10/2009, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về xúc tiến đầu tư và thương mại nhằm tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư vào ngành chè Việt Nam. Ngòai các thị trường truyền thống như Pakistan, Ấn Độ, Ả-rập-Xê-Út…thì Hiệp hội chè Việt Nam (VITAS) cũng đang hướng đến các thị trường tiềm năng như Nga và Mỹ…nhằm mở rộng con số 49 thị trường nhập khẩu chè từ Việt Nam hiện nay.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường