Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2010, sản lượng lúa mì Parkistan đạt mục tiêu là 25 triệu tấn
20 | 10 | 2009
Theo tuyên bố của Chính phủ liên bang Parkistan, 2010 mục tiêu sản lượng lúa mì Parkistan là 25 triệu tấn, cao hơn sản lượng thực tế của năm 2009 (24 triệu tấn), do có đủ nguồn nước tưới tiêu.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và lương thực Parkistan cho biết, năm nay Chính phủ đã tăng giá thu mua lúa mì, diện tích trồng cũng tăng lên 9 triệu ha, thời tiết tốt, nông dân sử dụng giống lúa mì mới, thêm vào đó, nhờ Chính phủ hỗ trợ phân bón nên sản lượng lúa mì tăng. Tính đến cuối tháng 9, Chính phủ đã thu mua 9,2 triệu tấn lúa mì trong dân, cao hơn năm ngoái 3,9 triệu tấn. Do sản lượng lúa mì cao hơn nhu cầu trong nước 2 triệu tấn, nên Chính phủ đã tuyên bố cho phép xuất khẩu lúa mì.  Mục tiêu xuất khẩu lúa mì của Parkistan là khu vực Trung Đông và Vùng Vịnh.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường