Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sắn và tiềm năng phục vụ công nghiệp sản xuất nhiên liệu ethanol
07 | 10 | 2009
Theo Ủy ban cải cách và phát tiển quốc gia Trung Quốc, chính phủ nước này sẽ nâng năng lực chế biến ethanol lên mức 2 triệu tấn vào năm 2010 và 10 triệu tấn vào năm 2020.
 Cùng với đó, chính phủ sẽ tiến hành thực hiện các khoản trợ cấp như giảm thuế và cho vay vốn với lãi suất thấp để phục vụ cho việc sản xuất nhiên liệu sinh học lên tới 939 triệu RMB vào năm 2010 và 4.220 triệu RMB vào năm 2020. Trong đó, sản xuất ethanol từ sắn chiếm khoảng 5%.

8 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu sắn của Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh cả về kim ngạch và thị phần. Xuất khẩu sắn của Việt Nam 8 tháng đầu năm đạt gần 276 triệu USD, tăng 150% trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 251,7 triệu USD, tăng 187% so với cùng kỳ năm trước. Việc Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu sắn từ Việt Nam làm giá sắn xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh. Tại thời điểm tháng 8/2009, giá sắn lát xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đã tăng lên mức 163 USD/tấn, từ mức 109,6 USD/tấn vào tháng 2/2009. 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường