Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cà phê Châu Á giảm nhẹ
09 | 11 | 2009
Giá cà phê Châu Á trong phiên giao dịch cuối tuần trước đã giảm nhẹ do các giao dịch vẫn đang đợi mùa vụ mới ở Việt Nam.
Mức trừ lùi cho lượng hàng của mùa vụ mới giao hàng vào tháng 11 hoặc tháng 12 giảm nhẹ từ mức 90-100 USD/tấn của một tuần trước xuống khoảng 85 USD/tấn so với giá giao tháng 1 thị trường kỳ hạn London. Do hàng ở Indonesia đang khan hiếm nên giao dịch chậm, mức thưởng đã thu hẹp lại thành 80-100 USD so với giá giao tháng 1 thị trường kỳ hạn London, mức thưởng này một tuần trước là 70-100 USD/tấn.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường