Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch cà phê 2009 chỉ đạt 1,8 tỷ USD
13 | 11 | 2009
Chủ tịch Hiệp hội cà phê, ca cao Việt Nam cho biết, khối lượng xuất khẩu cà phê năm 2009 lên đến hơn 1 triệu tấn nhưng do giá giảm tới 400-500 USD/tấn so với năm 2008 nên kim ngạch có thể chỉ đạt 1,8 tỷ USD.
Trước thực tế các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước liên tục bị các nhà thu mua nước ngoài ép giá, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam đã có văn bản đề nghị Nhà nước hỗ trợ bằng việc thành lập một quĩ hỗ trợ. Đây không phải là quĩ “kích cầu” mà là chính sách cho cây cà phê giống như chính sách cho lúa gạo. Theo đó, một năm Nhà nước đầu tư một khoản vốn nào đấy hỗ trợ lãi suất ưu đãi để những doanh nghiệp đầu mối đứng ra nhận “giữ” cà phê. Các doanh nghiệp đầu mối này sẽ bán, điều tiết theo thị trường để giữ giá. Nếu làm được điều này thì Việt Nam mới có thể chi phối giá cà phê thế giới được.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường