Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê thế giới niên vụ 2008/09 tăng 1,6 %
09 | 11 | 2009
Xuất khẩu cà phê thế giới tháng 9/2009 đạt 6,92 triệu bao, giảm 14,5 % so với mức 8,09 triệu bao của cùng kỳ năm 2008.
Xuất khẩu cà phê thế giới trong niên vụ 2008/09 (tính từ 10/08 đến tháng 09/09) đạt 97,58 triệu bao, tăng 1,6 % so mức 96,08 triệu bao niên vụ trước.

Tính chung lượng cà phê thế giới xuất khẩu trong vòng 12 tháng tính đến tháng 9/2009, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 62,01 triệu bao, thấp hơn một chút so với mức 62,17 triệu bao năm trước trong khi xuất khẩu cà phê Robusta đạt 35,57 triệu bao so với mức 33,91 triệu bao của niên vụ 2007/2008.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường