Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính phủ Ấn Độ xem xét trợ giúp người trồng cà phê
11 | 11 | 2009
Chính phủ Ấn Độ đang xem xét gói trợ giúp tài chính nhằm hoãn nợ cho những người trồng cà phê nước này đang gặp khó khăn.
Gói hỗ trợ cho người trồng cà phê của Chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ gồm hoãn nợ ngân hàng trị giá 4,5 tỷ rupi (tương đương 100 triệu USD) và khoản bảo hiểm cho vụ thu hoạch trị giá 8 tỷ rupi (160 triệu USD).

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường