Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Rau quả, cung- cầu bất ổn
11 | 12 | 2009
Dự kiến cả năm 2009, kim ngạch xuất khẩu rau quả có khả năng đạt 400 triệu USD. Hiệp hội Rau quả VN cho biết giá xuất khẩu rau quả đang tăng trở lại và đặt hàng nhiều hơn những tháng trước.

Nhóm hàng chế biến hoa quả cô đặc, rau quả puree, dứa khoanh, vải thiều nước đường... xuất khẩu sang thị trường Nhật nhưng các doanh nghiệp chỉ đáp ứng được 40%- 50% nhu cầu. Những loại từng được xuất khẩu, nay không có đơn đặt hàng giá xuống thảm hại. bưởi Năm Roi từ 5.000 xuống  xuống 2.000đ/kg.               Theo www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường