Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia: Nông dân phải có lãi trên 30% so với giá thành
25 | 12 | 2009
Ngày 23-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị quyết số 63/NQ-CP về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Theo đó, nghị quyết nêu rõ, an ninh lương thực là vấn đề trọng đại của đất nước trước mắt cũng như lâu dài nên phải tổ chức tốt hệ thống mua, bán và dự trữ ở các vùng miền, tạo thuận lợi cho mọi người dân tiếp cận dễ dàng về lương thực, thực phẩm với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Giải quyết hài hòa giữa tiêu dùng trong nước và xuất khẩu lương thực, thực phẩm. Bảo đảm thu nhập cho người sản xuất lương thực và tạo điều kiện cho các địa phương thuần nông phát triển.

Mục tiêu chung của nghị quyết là đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải bảo đảm đủ nguồn cung cấp lương thực với sản lượng cao hơn tốc độ tăng dân số; chấm dứt tình trạng thiếu đói lương thực, nâng cao chất lượng bữa ăn; bảo đảm cho nông dân sản xuất lúa có lãi bình quân trên 30% so với giá thành sản xuất.

Về mục tiêu cụ thể, Chính phủ nêu rõ chấm dứt tình trạng thiếu đói lương thực vào năm 2012. Sau năm 2012 đảm bảo 100% người dân ở mọi nơi, mọi lúc có đủ lương thực. Đảm bảo thu nhập cho người sản xuất lương thực đến năm 2020 cao hơn 2,5 lần so với hiện nay.

Để đạt tới các mục tiêu trên, Chính phủ cũng đề ra hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nêu rõ về quy hoạch đất lúa. Theo đó, để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 diện tích đất lúa cần phải giữ là: 3,8 triệu ha, trong đó: 3,2 triệu ha đất lúa sản xuất 2 vụ trở lên, có thủy lợi hoàn chỉnh.Theo SGGP Online
Báo cáo phân tích thị trường