Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất: Ðưa phân đạm đến tận tay nông dân
04 | 01 | 2010
Nhà máy đạm Phú Mỹ đã luôn hoạt động công suất cao, năm 2009 nhà máy sản xuất đạt 750 nghìn tấn u-rê, bằng 101,4% kế hoạch năm, đạt mốc sản xuất tấn u-rê thứ ba triệu vào ngày 6-1-2009.

Nhập khẩu phân bón năm 2009 đạt 230 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch năm. Tính đến cuối năm 2009, để bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu phân bón cho bà con nông dân ở cả ba miền bắc, trung, nam, Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã xây dựng được hệ thống tiêu thụ gồm: 42 cửa hàng trực thuộc, 58 đại lý và hơn 3.650 cửa hàng tại các vùng miền trong cả nước, với đầu mối phân phối là năm Công ty TNHH 1TV nhằm cung ứng đủ và có mức giá tốt, đủ sức bình ổn giá phân bón trên thị trường. Là phương tiện hữu hiệu của nhà nước chống đầu cơ, tăng giá gây thiệt hại cho bà con nông dân. Tổng sản lượng phân bón tiêu thụ năm 2009 đạt 950 nghìn tấn, trong đó: từ phân u-rê sản xuất là 720 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch năm; từ nhập khẩu là 230 nghìn tấn, bằng 100% kế hoạch năm.

Ðể mở rộng quy mô kinh doanh, PVFCCo đã tích cực tìm kiếm hợp tác với các đối tác nước ngoài, nghiên cứu mùa vụ và tập quán tiêu dùng của các thị trường lân cận, trước mắt triển khai xuất khẩu một số lô hàng nhỏ sang các thị trường như: Cam-pu-chia, Lào, Ma-lai-xi-a để thăm dò và từng bước làm quen thị trường, tích lũy kinh nghiệm...; bước đầu đã thu được kết quả tốt, trong năm 2009, PVFCCo đã xuất khẩu được 6,7 nghìn tấn phân bón ka-li và u-rê sang một số nước trong khu vực, đây là cơ sở chuẩn bị thị trường xuất khẩu khi Nhà máy đạm Cà Mau đi vào hoạt động.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường