Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cá tra xuất khẩu vào Nga đạt 70 triệu USD
07 | 01 | 2010
Ban điều hành xuất khẩu cá tra vào thị trường Nga đưa ra tại buổi tổng kết các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào Nga ngày 5-1 cho biết qua sáu tháng xuất khẩu cá tra vào thị trường Nga, kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường này tăng mạnh, đạt hơn 40.000 tấn, trị giá hơn 70 triệu USD.

Ông Dương Ngọc Minh, Trưởng ban điều hành, cho biết trong khi các thị trường khác giảm 10%-15% thì cá tra xuất khẩu vào Nga lại tăng 5%-7% so với năm 2008, giá cũng tăng hơn 20% so với giá xuất khẩu vào thị trường EU. Đồng thời, ngoài khoản nợ trên 1 triệu USD từ năm 2009, không còn chuyện các doanh nghiệp nhập khẩu của Nga nợ tiền các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Theo kế hoạch của các doanh nghiệp, trong năm 2010 sẽ xuất khẩu khoảng 60.000 tấn cá (trị giá 100 triệu USD) sang Nga.Theo Pháp Luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường