Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông dân thiếu sân phơi càphê sau thu hoạch
26 | 01 | 2010
Ngày 24.1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết: Niên vụ cà phê 2009, ở Lâm Đồng đã được bà con nông dân thu hoạch vừa xong, nhưng hiện tình trạng thiếu sân phơi đang diễn ra khá phổ biến ở các địa phương.

Trong đó, huyện Đức Trọng chỉ mới đáp ứng được 60% sân phơi, Di Linh: 40%, Bảo Lâm: 40%...

Vụ càphê này, Lâm Đồng có gần 130.000ha càphê cho thu hoạch với sản lượng trên 300.000 tấn nhân, nhưng việc thiếu sân phơi trầm trọng sẽ khiến cho chất lượng càphê nhân của tỉnh này càng giảm sút so với các vụ mùa trước.Theo www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường