Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bắc Cạn trồng mới hơn mười nghìn ha rừng
13 | 04 | 2010
Năm 2010, tỉnh Bắc Cạn sẽ trồng 8.200 ha rừng tập trung, trong đó có 915 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất sử dụng vốn Chương trình năm triệu ha rừng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và nhân dân cũng sẽ đầu tư trồng 2.000 ha rừng sản xuất. Thời gian qua, các cơ sở gieo ươm giống trên địa bàn đã chuẩn bị 21 triệu cây giống các loại, đủ để trồng hết diện tích, trong đó nhiều nhất là các giống cây mỡ, keo để trồng rừng sản xuất. Hiện nay các huyện, thị xã đã làm xong khâu thiết kế, đang phát dọn thực bì, một số nơi bắt đầu cuốc hố, chờ mưa xuống là trồng rừng, toàn tỉnh phấn đấu trồng hết diện tích theo kế hoạch trước tháng bảy năm nay.Theo Báo Nhân Dân
Báo cáo phân tích thị trường