Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giảm thuế mặt hàng gỗ để đẩy mạnh xuất khẩu
01 | 06 | 2010
Để tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng gỗ, Bộ Công thương vừa có công văn số 5207/BTC-XNK ngày 28/5 về việc xuất khẩu mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07.

Theo đó, sau khi nhận được một số công văn của Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh một số thương nhân Việt Nam và Trung Quốc thu gom gỗ nguyên liệu dưới dạng ván sàn, gỗ ghép thanh và ván ốp tường khiến giá nguyên liệu tăng đột biến và gây khó khăn cho việc sản xuất đồ gỗ xuất khẩu cũng như đề nghị của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam về việc điều chỉnh thuế suất, thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07 xuống 0%, Bộ Công thương đã cùng các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhiều lần họp và thống nhất giảm thuế suất thuế xuất nhập khẩu mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07 từ 10% xuống 0% để tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Để có cơ sở giải quyết, Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Chế biến lâm sản Đồng Nai có báo cáo cụ thể theo nội dung: Tình hình xuất khẩu gỗ vao su và keo từ rừng trong nước (không kể gỗ nhập khẩu) dưới dạng ván sàn, gỗ ghép thanh và ván ốp tường thuộc nhóm 44.07 trong 5 tháng đầu năm. Yêu cầu nêu số lượng cụ thể số lượng, biến động giá cả trong thời gian qua. Cùng đó, các hiệp hội này phải nêu danh sách doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc thu mua các loại gỗ nêu trên.

Ngoài ra, để hạn chế xuất khẩu gỗ sơ chế dưới dạng ván sàn, gỗ ghép thanh và ván ốp tường, Bộ Công thương đề nghị các hiệp hội có kiến nghị cụ thể về mức thuế suất của từng mã HS thuộc nhóm 44.07 và chịu trách nhiệm nếu việc nâng thuế các mặt hàng này ảnh hưởng đến ngành sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ. Mặt khác, đề xuất các biện pháp khác phù hợp với qui định của Tổ chức Thương mại thế giới.

Bộ Công thương đề nghị Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Chế biến lâm sản Đồng Nai gửi báo cáo về Bộ trước ngày 4/6/2010 để bộ có cơ sở làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.Theo Vietnam +
Báo cáo phân tích thị trường