Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trà Vinh: Giảm hơn 60% diện tích nuôi cá tra
23 | 06 | 2010
Hơn 50% người nuôi cá tra ở tỉnh Trà Vinh bị thua lỗ trong vài năm trở lại đây.

Không ít người quyết định chuyển sang nuôi cá rô phi, rô đồng, tôm càng xanh... Theo hiệp hội Thuỷ sản Trà Vinh, mặc dù giá cá tra thịt vàng từ 15.000 – 15.500 đồng/kg đã tăng lên 16.000 – 16.200 đồng/kg, nhưng nhiều người nuôi vẫn bị thua lỗ, do chi phí thức ăn, con giống,… tăng.

Bình quân giá thành 1kg cá hơn 16.500 đồng nên người nuôi bị lỗ từ 300 – 500 đồng/kg cá thương phẩm. Sáu tháng đầu năm nay, toàn tỉnh mới thả nuôi trên 45ha, giảm 62,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng cá tra thu hoạch trong cùng thời gian này khoảng 5.000 tấn, giảm 4.500 tấn so cùng kỳ.Theo SGTT
Báo cáo phân tích thị trường