Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ 7 tỉnh khôi phục sản xuất
02 | 07 | 2010
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng vừa ký Công văn số 4456/VPCP-KTN yêu cầu Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2010 cho 7 tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng và Điện Biên để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách cho các tỉnh miền núi, Tây Nguyên là 80% kinh phí bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; các tỉnh, thành phố còn lại là 70%. Đối với các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, khi ngân sách địa phương chi hỗ trợ cho nông dân vùng bị thiệt hại vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương sẽ được xem xét, cấp bổ sung kinh phí.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường