Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Yên Bái: đàn bò tăng mạnh
26 | 08 | 2007
Đến nay, tổng đàn bò toàn tỉnh Yên Bái đạt trên 33.000 con, tăng 17,8% so với năm 2005. Đây là năm mà số lượng đàn bò của Yên Bái tăng cao nhất kể từ trước tới nay.

Nhiều năm trước đàn bò của Yên Bái luôn giảm do người dân chăn nuôi nhỏ lẻ nên khả năng sinh đẻ tự nhiên giảm. Mặt khác, do người dân đã bán bò để mua sắm các tiện nghi, phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Từ năm 2005, tỉnh Yên Bái đã thực hiện các chương trình dự án như: Chương trình chăn nuôi bò bán công nghiệp; Chương trình hỗ trợ chăn nuôi bò cho hộ nghèo; Chương trình cải tạo đàn bò… để khôi phục lại đàn bò.

Theo đó, Yên Bái hỗ trợ chăn nuôi bò bán công nghiệp mỗi con bò cái sinh sản 1 triệu đồng, 200.000 đồng làm chuồng cho một con đối với những hộ nuôi từ 5 con trở lên, hỗ trợ trồng cỏ... Riêng đối với các hộ nghèo được hỗ trợ 3 triệu đồng/con và cho vay lãi suất ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, nhưng với yêu cầu bò được nhập từ tỉnh khác đến. Đối với việc cải tạo cơ cấu giống bò Yên Bái đã thực hiện chương trình sind hoá đàn bò thông qua việc hỗ trợ thụ tinh đông viên, hỗ trợ các gia đình nuôi bò đực lai sind F1 để làm giống.

Tuy tốc độ tăng trưởng đàn bò ở Yên Bái rất cao, nhưng chủ yếu vẫn là tăng trưởng cơ học (tăng do mua từ nơi khác về). Vì vậy, hiện nay tỉnh Yên Bái, một mặt vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình dự án trên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo, tổ chức tập chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nhân dân./.(Nguồn tin: TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường