Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia Lai: bò giống khoán cho dân nuôi tăng nhanh về số lượng và chất lượng
06 | 10 | 2007
Trong 5 năm gần đây, trung tâm giống bò Hà Tam, tỉnh Gia Lai thực hiện phương pháp giao cho hộ nông dân nuôi khoán đã đạt kết quả đáng kể.

Trung tâm giống bò Hà Tam tỉnh Gia Lai hiện có hơn 500 con, chủ yếu giống bò lai sind và Zêbu, trong đó có 200 bò cái sinh sản. Trước đây đàn bò giống nuôi nhốt tập trung nhưng kém hiệu quả. 5 năm gần đây, Trung tâm thực hiện phương thức giao cho hộ dân nuôi khoán. Trung tâm chịu trách nhiệm cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng, phối giống và đảm bảo công tác thú y. Hộ nuôi có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng, lo đủ và đúng định lượng thức ăn thô và tinh cho bò. Cuối năm trung tâm và người nuôi quyết toán mỗi bên hưởng 50% lợi nhuận. Bằng hình thức khoán này vừa phát huy được tinh thần trách nhiệm của người nuôi, vừa nâng cao được chất lượng đàn bò giống. Nhờ nuôi khoán mà đàn bò giống mỗi năm tăng từ 15 đến 20%, tỷ lệ bê sinh sản sống 100%.

Xã Đắc Pơ ở cạnh Trung tâm hiện có 70 hộ dân đang nhận khoán nuôi bò giống, mỗi hộ từ 5 đến 10 con. Hàng chục hộ dân ở các xã Hà Tam, H'Ra cũng nhận nuôi mỗi hộ từ 2 đến 3 con. Hầu hết các hộ nhận khoán nuôi bò giống đều hài lòng với cách làm của Trung tâm, quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên được đảm bảo. Năm 2006 này dù chịu ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng gia súc, giá bò giảm mạnh nhưng Trung tâm vẫn giữ giá thanh toán với hộ nuôi theo hợp đồng đã ký đầu năm là 40.000 đồng/kg. Cùng với việc bảo hộ giá, Trung tâm luôn coi trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn bò giống. Ngoài tiêm phòng định kỳ mỗi năm 2 lần, cán bộ thú y còn thường xuyên sát cơ sở có nuôi bò khoán, kiểm tra phát hiện kịp thời mầm bệnh, thực hiện tốt các biện pháp dập tắt khi mới phát sinh, không để lây lan. Để phát triển nhanh đàn bò lai trong những năm tới, tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập thêm một trung tâm bò giống nữa tại các huyện phía tây tỉnh. Tỉnh cũng khuyến khích trung tâm mở rộng diện khoán cho dân nuôi nhằm tăng nhanh tổng đàn giống và chất lượng con giống để cung cấp cho dân nuôi trên diện rộng.Theo Agroviet
Báo cáo phân tích thị trường