Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kết quả từ mô hình khuyến nông chăn nuôi gà tập trung ở Quảng Ngãi
19 | 09 | 2007
Mô hình chăn nuôi gà theo phương thức chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư theo hướng chăn nuôi trang trại tại Quảng Ngãi đang có triển vọng.

Nuôi gà ở Quảng Ngãi chủ yếu theo hình thức chăn nuôi nhỏ lẽ ở hộ gia đình nông dân. Đa số giống gà nông dân đang nuôi là các giống gà địa phương, năng suất thấp, thời gian sinh trưởng dài. Hơn nữa, với phương thức chăn nuôi quản canh, nhỏ lẻ trong nông hộ nên dinh dưỡng trong khẩu phần thức ăn, công tác thú y và phòng trừ dịch bệnh và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng ít được người dân quan tâm đúng mức. Thêm vào đó dịch cúm gia cầm liên tiếp xảy ra trong phạm vi cả nước nói chung và đối với tỉnh Quảng Ngãi nói riêng làm ảnh hưởng nguồn thu nhập của người nuôi gà, ảnh hưởng đến phát triển tổng đàn và rất khó khăn trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm khi bị tái phát.

Để góp phần giải quyết những tồn tại nêu trên nhằm từng bước khôi phục, phát triển chăn nuôi đàn gia cầm bằng phương thức chăn nuôi gà tập trung, cách xa khu dân cư để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con người và dễ dàng trong kiểm soát dịch bệnh. Trong năm 2006 Trung Khuyến nông Quốc Gia đã đầu tư hỗ trợ cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học với qui mô 8.500 con.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trạm Khuyến nông 5 huyện (Lý Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn và Nghĩa Hành) triển khai mô hình chăn nuôi gà lai F1 Lương Phượng - Sacsso theo phương thức chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư theo hướng chăn nuôi trang trại.

Để rút kinh nghiệm và nhân mô hình ra diện rộng, ngày 19/10/2006 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo tham quan mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Qua Hội nghị các đại biểu tham dự đều nhận xét mô hình đều đạt hiệu quả khá.

Theo tính toán được từ các mô hình trình diễn thì chi phí cho 1 kg gà hơi từ 17.000-20.000 đ/kg giống, thức ăn, thuốc thú y, tỷ lệ hao hụt). Giá bán trung bình: 25.000-30.000 đ/kg. Nuôi thâm canh theo qui trình kỹ thuật sau 12 tuần tuổi thì trọng lượng bình quân 1,8-2 kg/con, ước lãi từ 6.000-10.000 đ/con.

Đây là mô hình chăn nuôi có triển vọng, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi đang có kế hoạch nhân ra diện rộng.Trung tâm Khuyến nông quốc gia
Báo cáo phân tích thị trường