Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội: kiểm tra, lấy mẫu chất Clenbuterol trong thức ăn chăn nuôi
04 | 10 | 2007
Theo Chi cục Thú y Hà Nội: từ tháng 11/2006, liên ngành thành phố sẽ tiến hành kiểm tra và lấy mẫu xác định chất cấm Clenbuterol trong thức ăn chăn nuôi và tồn dư trong thịt gia súc, gia cầm. Dự kiến, lực lượng kiểm tra sẽ lấy 100 mẫu thức ăn chăn nuôi ở các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi tại 7 quận huyện vùng ven và 200 mẫu thịt tươi sống ở các chợ, trang trại, cơ sở giết mổ, cửa hàng, siêu thị trên toàn thành phố.

Tại các đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi, ngoài việc kiểm tra hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đoàn kiểm tra lấy từ 1 đến 2 mẫu thức ăn để kiểm tra, phân tích. Các cơ sở giết mổ sẽ được kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch của lô gia súc, gia cầm sống được giết mổ tại cơ sở để xác định nguồn gốc và sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm đang giết mổ. Cùng với việc kiểm tra thủ tục hành chính trong kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; tại các siêu thị, cửa hàng và chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra điều kiện bảo quản, thời gian bảo quản và chất lượng thịt, lấy mẫu kiểm tra. Bên cạnh đó, lực lượng thú y tiến hành điều tra số lượng các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, số lượng cơ sở giết mổ, cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Thông qua việc kiểm tra, lấy mẫu, lực lượng thú y đánh giá thực trạng sử dụng Clenbuterol (đây là chất cấm trong chăn nuôi) và xác định mức độ tồn dư trong thịt gia súc, gia cầm để đề xuất giải pháp quản lý, xử lý vi phạm.


Theo Agroviet
Báo cáo phân tích thị trường