Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xây dựng nông thôn mới: Coi trọng vai trò làm chủ của người dân
29 | 06 | 2010
Ngày 28-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tiến hành hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ trì hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện vấn đề xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu ở các xã điểm đã đạt được kết quả rõ nét. Hiện nay đã có hơn 200 hạng mục công trình cơ sở hạ tầng đã được triển khai ở 11 xã, trong đó có 96 hạng mục đã hoàn thành, chủ yếu là đường giao thông thôn xóm, trường học, nhà văn hóa. Việc phát triển sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, bảo vệ môi trường được quan tâm, xem đây là một trọng tâm đặc biệt quan trọng, đã có chuyển động bước đầu.

Từ phát triển sản xuất, giá trị thu được trên đơn vị diện tích và thu nhập của nông dân đều được tăng lên. Một số xã có mức tăng cao như: Tam Phước (Quảng Nam) giá trị sản xuất đạt 55 triệu đồng/ha, tăng 15 triệu đồng so với năm 2008; xã Tân Thịnh (Bắc Giang) tăng 5 triệu đồng/ha/năm; xã Mỹ Long Nam (Trà Vinh) thu nhập bình quân/người năm 2009 tăng 6 triệu đồng so với năm 2008...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của cấp chính quyền cơ sở, Ban quản lý chương trình cũng như nhân dân ở 11 xã điểm trong quá trình thực hiện chương trình.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2010, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ lớn như: Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt trong nhân dân về yêu cầu, mục tiêu của chương trình là xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới theo định hướng XHCN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH để nhân rộng ra cả nước; quán triệt và thực hiện đầy đủ các quan điểm “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”; coi trọng vai trò làm chủ của người dân trong tất cả các nội dung xây dựng nông thôn mới đồng thời khắc phục tư tưởng ỷ lại của một số bộ phận nhân dân; huy động các nguồn lực tại chỗ của nhân dân, của doanh nghiệp và các phần vốn tín dụng, vốn Nhà nước hỗ trợ và vốn các chương trình mục tiêu của Chính phủ trên địa bàn được “ưu tiên làm trước”...; ban chỉ đạo các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoạt động đều tay hơn, tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung của chương trình...

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng nêu rõ một số mục tiêu cần đạt được đến cuối năm 2010 ở 11 xã điểm: Đến cuối năm có ít nhất 2/3 các công trình hạ tầng thiết yếu cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng; mỗi xã có ít nhất 3 - 5 dự án sản xuất được triển khai, 1/3 trong đó đem lại hiệu quả thực tế cao, có ít nhất 1 hợp tác xã được củng cố (hoặc thành lập mới) sản xuất kinh doanh có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới; mỗi xã có ít nhất 30% số thôn (ấp, xóm, làng, bản) đạt chuẩn về “văn hóa nông thôn mới”; đến cuối năm 2010 có khoảng 70% số tiêu chí nông thôn mới được hoàn thành và cơ bản hoàn thành.

Đặc biệt, trong tháng 7 tới, Bộ Xây dựng cần tập trung hoàn thành xong các quy hoạch chi tiết ở các xã điểm, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn công tác quy hoạch và quản lý xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch.Theo SGGP Online
Báo cáo phân tích thị trường