Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vụ đông: Sẽ tăng cao nhu cầu về phân bón
06 | 10 | 2010
Một số doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đang có hiện tượng kìm trữ lượng phân bón đã nhập khẩu từ lúc giá thấp để chờ giá thị trường tăng mới bán ra. Vì vậy, cần hạn có biện pháp nhằm hạn chế hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý của một số doanh nghiệp kinh doanh phân bón.

Theo Bộ Công Thương, trong thời gian tới, nhu cầu phân bón trong nước sẽ tăng để phục vụ cho vụ Đông. Nguồn cung cần đạt tới 3,6 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu, trong khi đó sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng khoảng 2,5 triệu tấn, như vậy các doanh nghiệp sẽ phải nhập khẩu khoảng 1,1 triệu tấn.

Theo dự báo, giá phân bón thế giới sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Tuy nhiên, theo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện nay, do vẫn phải nhập khẩu khoảng 40% lượng phân bón nên giá phân bón trong nước còn chịu tác động khá mạnh từ sự biến động của giá thế giới.

Một số doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đang có hiện tượng kìm trữ lượng phân bón đã nhập khẩu từ lúc giá thấp để chờ giá thị trường tăng mới bán ra. Vì vậy, cần hạn có biện pháp nhằm hạn chế hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý của một số doanh nghiệp kinh doanh phân bón.

Nguồn cung phân bón trong nước chín tháng qua đạt 5,4 triệu tấn, trong đó nguồn cung từ sản xuất trong nước khoảng 3,23 triệu tấn, nhập khẩu khoảng 2,17 triệu tấn, đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.Theo TTXVN/Vietnam+
Báo cáo phân tích thị trường