Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chi phí đầu vào cao đẩy giá DAP tăng
06 | 09 | 2010
AGROINFO - Tại Trung Quốc giá sulphur tăng mạnh làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất DAP.
DAP xuất khẩu của Trung quốc sang Thái Lan, Việt Nam đạt mức 490 USD/tấn cfr, cước vận chuyển là 20 USD/tấn, sang Pakistan là 510 USD/tấn cfr, cước vận chuyển là trên 30 USD/tấn. Tuần này Ấn Độ chấp nhận mua DAP với mức 500 USD/tấn cfr so với 490 đô/tấn cfr tuần trước. Ngoài các thị trường trong khu vực, Trung Quốc còn xuất hàng sang Mỹ với giá 465 đô/tấn fob, sang Brazil với giá 515 đô/tấn cfr.

Trích bản tin Thị trường nông sản & Hội nhập


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường