Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gần 50% mẫu phân bón kiểm tra không đạt
26 | 05 | 2010
Tại hội nghị “Sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra phân bón năm 2009 và một số giải pháp năm 2010 cho các tỉnh Nam bộ” tổ chức ngày 24-5, Cục Trồng trọt, cho biết kết quả kiểm tra 859 mẫu phân bón của 17 tỉnh/thành có 419 mẫu phân bón không đạt chất lượng, chiếm gần 48,78%, tăng 1,6% so với năm 2008.

Trong số các mẫu phân không đạt chất lượng thì 58% là phân vô cơ, 23% phân hữu cơ và 19% phân bón lá. Trong đó chủ yếu là vi phạm nhãn mác (ghi nhãn mác không đúng với bản chất, thiếu hướng dẫn sử dụng...), vi phạm về công bố tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm về chất lượng và nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh không có giấy phép sản xuất.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường