Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu phân bón SA giảm cả lượng và giá trị
06 | 05 | 2010
Theo số liệu thống kê sơ bộ, tháng 3/2010 nhập khẩu phân bón SA trên cả nước đạt 47,28 nghìn tấn với trị giá 7,2 triệu USD, tăng 53,74% về lượng và 72, 49% về trị giá so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm 2009 lại giảm 75, 14% về lượng và 74,51 % về trị giá. Tính chung quý I/2010 nhập khẩu phân SA đạt 232.00 tấn với kim ngạch 31,84 triệu USD, giảm 28% cả về lượng lẫn trị giá so với quý I/2009.

Tháng 3/2010, có 6 thị trường cung cấp SA cho VN, giảm 3 thị trường so với năm ngoái. Trong đó, Nhật Bản là thị trường cung cấp lớn nhất trong tháng với 15,15 ngàn tấn với trị giá 2,36 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình từ thị trường này trong tháng đạt 156 USD/tấn, tăng 20,47%. Mặc dù giảm nhưng tính chung trong quý I/2010, nhập khẩu SA từ thị trường Nhật Bản lại đạt khá cao, đạt 67,3 ngàn tấn với trị giá 9,2 triệu USD. Nhập khẩu phân SA từ Trung Quốc trong tháng 3/2010 cũng tăng nhẹ 7,05% về lượng và 11,59% về trị giá so với tháng trước, đạt 15,11 ngàn tấn với trị giá 1,98 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình đạt 131 USD/tấn. Quý I/2010, nhập khẩu SA từ Trung Quốc đạt 58,35 ngàn tấn với trị giá 7,48 triệu USD.

 Theo www.phanbonmiennam.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường