Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sẽ chỉ còn một đầu mối lấy mẫu kiểm tra chất lượng phân bón
06 | 08 | 2010
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhằm tăng cường quản lý sản xuất và chất lượng phân bón, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có văn bản chỉ đạo, thời gian tới sẽ thống nhất chỉ còn 1 đầu mối trong việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng phân bón để làm căn cứ xử lý vi phạm về chất lượng.
Việc thống nhất chỉ còn 1 đầu mối nhằm khắc phục tình trạng trong cùng một thời điểm có nhiều cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra chất lượng phân bón. Ngoài ra, tới đây, phương thức quản lý phân bón bằng việc ban hành danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại nước ta sẽ được thay đổi bằng hình thức phân nhóm sản phẩm để quản lý.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với Bộ NN&PTNT khẩn trương ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 1-3-2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh phân bón sau khi cấp phép đầu tư.

Được biết, trong quý III này, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT và Hiệp hội phân bón Việt Nam sẽ tiến hành xây dựng quy hoạch sản xuất phân bón các loại đến năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.


Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường