Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
11 tháng, xuất khẩu nông - lâm - thủy sản tăng 20,8%
08 | 12 | 2010
Dự kiến cả năm 2010, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 4,7-4,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2010, xuất khẩu nhóm hàng nông - lâm - thủy sản cả nước có bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của cả nhóm trong 11 tháng (không bao gồm gỗ và sản phẩm từ gỗ) đạt khoảng 13,4 tỷ USD, tăng 20,8% so cùng thời gian này năm trước. Lượng xuất khẩu các mặt hàng đều có tăng trưởng (trừ sắn giảm 51,4%).

Về trị giá, các mặt hàng đều có tăng trưởng dương, trong đó tăng mạnh nhất là cao-su (92,8%), nhân điều (32,5%), hạt tiêu (23%), thủy sản (16,3%), gạo (15,8%)...

Dự kiến cả năm 2010, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 4,7 đến 4,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2011 xuất khẩu nông - lâm - thủy sản sẽ tiếp tục có những thuận lợi về thị trường, đơn hàng do sự phục hồi của kinh tế thế giới, đặc biệt tại các thị trường truyền thống.



Theo vovnews
Báo cáo phân tích thị trường