Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự báo xuất khẩu đường thô của của Australia trong niên vụ 2011/12 không đổi
23 | 06 | 2011
Người đứng đầu về dự đoán hàng hoá của chính phủ cho biết xuất khẩu đường thô của Australia dự kiến tăng 1,9% trong năm tính đến tháng 6/2012, phù hợp với dự báo trước đó.
Bộ Nông nghiệp và Kinh tế tài nguyên Australia (ABARES) dự báo xuất khẩu sẽ tăng thành 2,476 triệu tấn.
Sản lượng đương thô được ước tình ở mức 3,852 triệu tấn trong niên vụ 2011/12 tăng từ 3,620 triệu tấn niên vụ trước đó do sản lượng đường của nước này phục hồi từ lũ lụt và lốc xoáy tàn phá tại Queensland khu vực sản xuất đường chủ yếu của nhà nước trong tháng 2.
Theo Reuters


Báo cáo phân tích thị trường