Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ tăng hạn ngạch nhập khẩu 120.000 tấn đường thô
22 | 06 | 2011
Do nguồn cung trong nước hạn chế và giá bán lẻ tăng nhanh, chính phủ Mỹ quyết định tăng hạn ngạch nhập khẩu đường thêm 120.000 tấn.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp Mỹ tuyên bố trên website sẽ tăng hạn ngạch nhập khẩu đưởng trong năm tính đến cuối tháng 9/2011. Tổng mức hạn ngạch lên tới 1.676 triệu tấn.
 
Đường là nông sản duy nhất được Mỹ áp dụng hạn ngạch. Mục đích chính nhằm bảo hộ sản xuất trong nước.
 
Mexico cũng từng đặt hạn ngạch nhập đường nhưng đã bãi bỏ hình thức này năm 2008 để thi hành Hiệp định Thương mại tự do khu vực Bắc Mỹ.
 
Theo Gafin


Báo cáo phân tích thị trường