Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường giảm nhẹ tại Ấn Độ
27 | 06 | 2011
Giá đường, đã tăng 1 Rs/kg trước thông báo về hạn ngạch xuất khẩu đường của Ấn Độ vào ngày thứ 5 tuần trước, đã giảm nhẹ do hiện không có thông tin về mức hạn chế lượng đường các nhà giao dịch nắm giữ.

Mức giới hạn nắm giữ của các nhà giao dịch đã được nới rộng lên mức 500 tấn/tháng, so với mức 200 tấn/tháng vào tháng 3. Do không có thông tin về việc liệu mức giới hạn nắm giữ nỳ có được tăng hay không, giá đã tăng trước khi Ấn Độ thông báo về hạn ngạch xuất khẩu đường.

Theo ông Ashok Jain, chủ tịch Hiệp hội đường tại Mumbai, thị trường đã tăng giá trước khi có thông báo về quyết định dỡ bỏ mức giới hạn nắm giữ. Quyết định này được xem xét đồng thời với quyết định về hạn ngạch xuất khẩu đường. Trong quá trình trước khi quyết định được công bố, giá đường đã tăng 100 Rs/quintal. Nhưng khi có quyết định hạn ngạch xuất khẩu sẽ là 500 ngàn tấn mà không có bất cứ công bố nào liên quan đến mức giới hạn nắm giữ, giá đã giảm 10 – 20 Rs/quintal vào cuối tuần trước.

Giá bán buôn tại thị trường Vashi tăng từ mức 26 Rs/kg hạng S và 27 Rs/kg hạng M, lên lần lượt 27 Rs/kg và 28 Rs/kg. Giá xuất tại xưởng trước khi hạn ngạch xuất khẩu được thông báo dao động ở mức 23.8 – 24 Rs/kg. Sau thông báo, giá tăng lên mức 24.75 Rs/kg. Tuy nhiên, một khi có thông báo chính thức rằng mức giới hạn nắm giữ không được dỡ bỏ, giá xuất tại xưởng đã giảm 20 – 30 Rs/quintal, đứng ở mức khoảng 24,25 – 24,5 Rs/kg. Giá đường đang trong khuynh hướng giảm khi các nhà máy bắt đầu bán theo hạn ngạch tháng 4, làm gia tăng áp lực nguồn cung.

Kim Dung AGROINFO

Theo Economic Times


Báo cáo phân tích thị trường