Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường lên cao nhất 3 tháng
29 | 06 | 2011
Tổ chức thương mại đường Brazil (Unica) hôm qua vừa dự báo hạ sản lượng mía đường khu vực Trung Nam trong tháng tới khiến giá tăng mạnh gần 39 USD/tấn.
Tại London, giá đường trắng giao tháng 8 tăng 38,9 USD lên mức 764,8 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 10 tăng 32,6 USD lên 697 USD/tấn.
 
Tại New York, giá đường thô kỳ hạn tháng 7 tăng 1,48 cent đạt mức 29,28 cent/pound. Giá kỳ hạn tháng 10 tăng 1,1 cent lên 27,01 cent/pound.
 
Theo số liệu của Unica, sản lượng mía đường 6 tháng đầu năm khu vực Trung Nam, khu vực trồng và xuất khẩu lớn nhất Brazil, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng sẽ tiếp tục giảm trong tháng tới do ảnh hưởng của thời tiết.
 
Tunisia đang chào mua 18.000 tấn đường ngày hôm qua khiến nhu cầu nóng hơn trong khi cung hạn chế.

Giá đường thế giới phiên 28/6
 

Thị trường

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

Khối lượng

Giá trần

Giá sàn

Giá mở cửa

 
 

London

Tháng 8/11

764,80

38,90

3.153

767,50

734,80

734,80

 

Tháng 10/11

697,00

32,60

2.820

699,50

676,10

678,00

 

Tháng 12/11

673,00

22,30

508

679,20

663,50

667,00

 

Tháng 3/12

660,70

17,90

1.185

665,30

647,80

647,80

 

Đơn vị tính: USD/tấn

 

New York

Tháng 7/11

29,28

1,48

35.584

29,40

27,80

27,80

 

Tháng 10/11

27,01

1,10

42.209

27,23

25,91

25,92

 

Tháng 3/12

26,10

0,72

10.723

26,31

25,38

25,38

 

Tháng 5/12

25,12

0,41

1.919

25,32

24,70

24,70

 

Đơn vị tính: USD Cent/lb

 
 
Theo Gafin


Báo cáo phân tích thị trường