Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gần 350.000 tấn đường tồn kho
30 | 06 | 2011
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, lượng đường tồn kho đến giữa tháng 6 là 347,7 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 106,9 tấn.

Thời điểm này vụ ép mía năm 2010-2011 đã kết thúc, chỉ còn 4/38 nhà máy đường còn sản xuất và sẽ dừng vào ngày 30/6.

Tính đến 15/6, tổng lượng mía các nhà máy đã ép được là 12,3 triệu tấn, sản xuất được 1,14 triệu tấn đường, cao hơn cùng kỳ năm trước 248,9 nghìn tấn. Dự kiến cả vụ sẽ ép được khoảng 12,33 triệu tấn mía, sản xuất được 1.143 triệu tấn đường, cao hơn vụ trước khoảng 252,7 nghìn tấn.

Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/5 - 15/6 là 163,9 nghìn tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 68.7 nghìn tấn, lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15/6 là 347,7 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 106,9 tấn.

Giá thu mua mía 10 CCS tại ruộng ở miền Trung và Tây Nguyên vẫn ổn định như tháng trước, từ 950.000 - 1.000.000 đồng/tấn.

Theo DVTBáo cáo phân tích thị trường