Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phê chuẩn khoản vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
22 | 04 | 2011
AGROINFO - Khoản tín dụng ưu đãi trị giá 40 triệu USD, với thời hạn là 24 năm.
Thủ tướng Chính phủ đã có công văn đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định khoản vay Cụm chương trình Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa II - Tiểu chương trình 1 đã ký với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Trước đó, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/12/2010 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Hiệp định khoản vay Chương trình trên với đại diện ADB tại Việt Nam.
Khoản vay sẽ hỗ trợ trực tiếp ngân sách nhà nước nhằm tài trợ cho chương trình cải cách và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với 3 nội dung chính: Tăng cường khuôn khổ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Đẩy mạnh khung chính sách cạnh tranh; Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo Hiệp định vay đã ký, khoản tín dụng ưu đãi trị giá 40 triệu USD, với thời hạn là 24 năm, trong đó có 8 năm ân hạn với lãi suất là 1,0%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% trong những năm tiếp theo. Cơ quan điều hành Chương trình là Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.
Theo TTXVN


Báo cáo phân tích thị trường