Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khi nào người trồng cà phê cần được hỗ trợ tài chính?
30 | 12 | 2014
Nông dân cà phê không có nhu cầu cần hỗ trợ tài chính tại tất cả các thời điểm

 

Nông dân cà phê không có nhu cầu cần hỗ trợ tài chính tại tất cả các thời điểm. Họ chỉ cần hỗ trợ tài chính tại các giai đoạn khác nhau dựa vào quá trình sinh trưởng của cây cà phê. Như vậy, nông dân sẽ không có nhu cầu vay vốn trong giai đoạn đầu của mùa vụ từ tháng 1 đến tháng 5 khi cây cà phê bắt đầu ra hoa và ra trái. Tuy nhiên, vào tháng 7 khi quá trình phát triển kích thước trái cà phê thì họ cần được hỗ trợ tài chính 50%, đến tháng 9 là giai đoạn phát triển kích thước hạt cà phê và cũng là thời gian chuẩn bị thu hoạch họ cần hỗ trợ tài chính 100%.

Theo ông Rashid Aleem Qureshi, Giám đốc Điều hành- Công ty Nestle. Một vườn cà phê với diện tích 1 ha, nông dân sẽ cần hỗ trợ 5 triệu đồng vào tháng Bảy và 8 triệu đồng vào tháng Chín. Khoảng 70% nông dân cà phê sẽ cần một khoản vay nhỏ (khoảng 350.000 đến 500.000 hộ gia đình) để có thể duy trì sản xuất cà phê trong 1 vụ.

Đây là cơ hội và là điểm mấu chốt cho các tổ chức tài chính khi đưa ra các gói hỗ trợ cho vay sản xuất cà phê.

 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường