Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lợi nhuận quý 4 của Cargill giảm 7%
11 | 08 | 2011
Cargill vừa công bố lợi nhuận đạt 404 triệu USD từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong quý 4 năm tài khoá 2011 kết thúc vào 31/5.

Mức lợi nhuận này giảm 7% so với mức 435 triệu USD trong cùng kỳ năm tài khoá trước.

Trong cả năm tài khoá, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 2,69 tỷ USD, tăng 35% so với mức lợi nhuận 1,99 tỷ USD trong năm tài khoá trước.

Cargill đã ghi nhận khoản lơi nhuận 369 triệu USD trong quý 4 từ các hoạt động kinh doanh khác, chủ yếu từ khoản đầu tư vào The Mosaic Company. Trong toàn năm tài khoá, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác đạt 1,55 tỷ USD. Doanh thu hợp nhất trong quý 4 đạt 34,8 tỷ USD, tăng 32% so với mức doanh thu 26,3 tỷ USD trong năm tài khoá trước. Doanh thu hợp nhất cả năm tài khoá đạt 119,5 tỷ USD, tăng 18% so với mức doanh thu 101,3 tỷ USD trong năm tài khoá trước.

Theo Greg Page, chủ tịch kiêm CEO của Cargill, môi trường kinh doanh trong năm qua đầy thách thức. Cargill đã nỗ lực tìm cách khống chế những biến động để bảo vệ khách hàng, nhập nguồn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ nhiều nguồn, quản lý hậu cần, rủi ro và vận chuyển một cách đáng tin cậy.

Ba trong số năm khu vực kinh doanh chính của Cargill tăng lợi nhuận trong quý 4. Bốn trong năm mảng kinh doanh này cải thiện kết quả kinh doanh so với năm tài khoá trước.

Trong năm tài khoá 2011, Cargill đã đầu tư hơn 3 tỷ vào sát nhập và phát triển các loại thiết bị sản xuất mới, hiện đại để duy trì vị thế nhà cung cấp đáng tin cậy và một đối tác năng động tại các thị trường đang nổi.

Cargill cũng đang xây dựng các nhà máy mới, mở rộng các nhà máy cũ tại một số nước, bao gồm các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Nga và Việt Nam, trung tâm cải tiến thực phẩm tại Brazil và Mỹ. Hàng năm, Cargill đều thực hiện nâng cấp các nhà máy và thiết bị hiện tại để đảm bảo an toàn, hiệu quả năng lượng và phù hợp với quy định về môi trường.

Kim Dung AGROINFO

Theo fis.com

 Báo cáo phân tích thị trường