Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm 5% trong tháng 7
26 | 07 | 2011
Giá ngô giảm 7,7% xuống 7.350 đồng/kg, giá cám gạo giảm 4,6% xuống 6.510 đồng/kg, sắn lát khô giảm 4,8% còn 6.300 đồng/kg, giá bột cá giảm 5,3% xuống 18.900 đồng/kg.

Theo báo cáo của từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở nước ta tháng 7 giảm bình quân khoảng 5% so với tháng 6.

Cụ thể là, giá ngô giảm 7,7% xuống 7.350 đồng/kg, giá cám gạo giảm 4,6% xuống 6.510 đồng/kg, sắn lát khô giảm 4,8% còn 6.300 đồng/kg, giá bột cá giảm 5,3% xuống 18.900 đồng/kg.

Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm vẫn ổn định so với tháng trước, cụ thể là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh gà Broiler 10.665,5 đồng/kg, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn thịt giai đoạn từ 60 kg đến xuất chuồng là 9.459 đồng/kg.

Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hạ bởi giá nhập khẩu vào nước ta đã giảm 3 tháng liên tiếp kể từ tháng 5. So với cùng kỳ năm ngoái, giá hiện vẫn cao hơn khoảng 3%. Giá một số nguyên liệu nhập khẩu tháng qua như sau: khô dầu đậu tương (trên 45% protein) từ Ấn Độ giá 410 – 460 USD/tấn, CIF; từ Mỹ giá 445 – 480 USD/tấn – CIF. Giá bã ngô nhập từ Mỹ dao động từ 320 – 385 USD/tấn, CIF; từ Trung Quốc giá 220 USD/tấn, CIF. Bột cá (loại 60 – 70% protein) nhập từ Peru giá 1.655 – 1.750 USD/tấn, CIF.

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường