Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng
01 | 06 | 2011
Lyzin tăng 15,8%, Methionin tăng 11,5%, cám gà và cám lợn thịt tăng trên 2%.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi  nước ta tiếp tục tăng trong tháng 5 so với tháng 4, một số loại giảm nhưng mức giảm không lớn. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm cũng tăng.

Cụ thể là, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như Lyzin tăng 15,8% lên bình quân 55.750 đồng/kg, Methionin tăng 11,5% lên 115.500 đồng/kg. Giá cám gà Broiler tăng 2,3% lên 10.405 đồng/kg, cám lợn thịt giai đoạn từ 60 kg đến xuất chuồng tăng 2,2% lên 9.198 đồng/kg.

Giá một số nguyên liệu giảm như ngô giảm 7,7% còn 7.467 đồng/kg, cám gạo giảm 3,1% xuống 6.615 đồng/kg, giá bột cá giảm 5,2% còn 22.890 đồng/kg.

Theo Phương Thảo

CafefBáo cáo phân tích thị trường