Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của Nga đạt 25,4 ngàn tấn
16 | 08 | 2011
Tính đến 11/8, Nga đã sản xuất khoảng 25,4 ngàn tấn đường tinh luyện từ củ cải đường, so với mức 25,7 ngàn tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng củ cải đường đưa vào chế biến đường tinh của Nga đến thời điểm này đạt 249,1 ngàn tấn, so với mức 238,6 ngàn tấn trong cùng kỳ năm 2010.

Diện tích trồng củ cải đường của Nga trong năm 2011 tăng 1,4% so với năm 2010, đạt 1,176 triệu ha. Sản lượng củ cải dường có thể đạt 34 triệu tấn và sản lượng đường tinh luyện dự đoán đạt 4 – 4,2 triệu tấn đường.

Năm 2010, Nga sản xuất được khoảng 2,7 triệu tấn đường từ củ cải đường trồng nội địa, thay vì kế hoạch 4 triệu tấn ban đầu do hạn hán vào mùa hè làm ảnh hưởng đến vụ củ cải đường. Sản lượng đường năm 2009 của nước này là 3,2 triệu tấn.

Kim Dung AGROINFO

Theo Dow Jones Newswires


Báo cáo phân tích thị trường