Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của Ấn Độ niên vụ 2011/12 ở mức 26 triệu tấn
16 | 08 | 2011
Ấn Độ dự kiến thặng dư đường nhiều hơn 4 triệu tấn niên vụ 2011/12 và sự sụt giảm sản lượng của Brazil sẽ đưa ra cơ hội xuất khẩu cho nhà sản xuất Nam Á này và Thái Lan, người đứng đầu Hiệp hội Các nhà máy Mía đường Ấn Độ cho biết.

Abinash Verma, giám đốc điều hành của Hiệp hội nói “số liệu chúng ta thấy hôm nay là ước tính rất sơ bộ dựa trên dự báo của chính phủ diện tích trồmg mía tăng 5% so với niên vụ 2010/11”

Ông nói liên quan tới chương trình giấy phép mở “chúng ta sẽ kết thúc niên vụ 2010/11 với sản lượng 24,2 triệu tấn. Xuất khẩu đối với niên vụ 2010/11 sẽ là 2,6 triệu tấn, gồm 1,5 triệu tấn theo điều khoản giấy phép mở OGL”. Ông cho biết thêm thặng dư là 4 triệu tấn trong niên vụ 2011/12 và sản lượng đường cho giai đoạn này là 26 triệu tấn. Thặng dư trong niên vụ 2010/11 là 3,2 triệu tấn.

Verma nói “Brazil đang nhìn thấy việc giảm xuất khẩu gần 3 triệu tấn năm tới vì thế có thể tạo cơ hội cho các nước như Thái Lan và Ấn Độ. Lượng xuất khẩu cho năm tới phụ thuộc thời gian chính phủ cho phép xuất khẩu và làm thế nào giá sẽ tốt trong 6 tháng tới hoặc lâu hơn”

Một bộ trưởng của chính phủ cho biết hôm thứ sáu Ấn Độ đã quyết định cho phép xuất khẩu không hạn chế 500 nghìn tấn đường nữa, sẽ lên đến hơn 1 triệu tấn xuất khẩu được cho phép trong năm tính đến nay.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường