Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá hạt tiêu trên thị trường thế giới tăng mạnh
23 | 08 | 2011
Thị trường hạt tiêu Ấn Độ trong phiên giao dịch ngày 22/8 tiếp tục tăng nhờ lực mua tốt và các nhà cung cấp khác cũng đang chào bán với mức giá cao hơn ở tất cả các loại hơp đồng giao tương lai.

Giá hạt tiêu giao ngay lần đầu tiên chạm mức kỷ lục 310 Rs/kg cho hạt tiêu loại 1 và 300 Rs/kg cho hạt tiêu chưa loại.

Gần đây, hạt tiêu được chào giá ở mức 285 Rs/kg được giao dịch mạnh, với khối lượng trung bình khoảng 60 – 65 tấn/ngày trên thị trường Ấn Độ. Các nhà giao dịch đang đặt giá với mức thấp hơn giá hạt tiêu giao thán 9 khoảng 2 – 3  Rs cho hạt tiêu giao ngay và dần chuyển hoạt động giao dịch sang hạt tiêu giao tháng 10.

Trên thị trường hạt tiêu tương lai Ấn Độ, các nhà giao dịch bắt đầu thu mua hạt tiêu trên thị trường giao ngay để bán hợp đồng giao tháng 10. Thị trường đang được hỗ trợ bởi lực mua mạnh, các nhà giao dịch nhỏ và vừa khó cạnh tranh với các nhà giao dịch lớn.

Tuy nhiên, nhu cầu trên cả thị trường nội địa Ấn Độ và thế giới vẫn chưa lên cao, mặc dù tương đương giá hạt tiêu Ấn Độ, ở mức khoảng 7.400 USD/tấn, hiện là mức giá khá cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác. Các nhà giao dịch và nông dân tại Kerala chỉ giao dịch với khối lượng nhỏ.

Giá hạt tiêu giao tháng 9 trên sàn NCDEX tăng mạnh 575 Rs, lên mức 32.918 Rs/quintal. Giá hạt tiêu giao tháng 10 và 11 tăng lần lượt 564 Rs và 725 Rs, lên mức 33.417 Rs/quintal và 33.701 Rs/quintal.

Tổng lượng giao dịch tăng 1.706 tấn, lên mức 10.914 tấn. Lượng giao dịch giao tháng 9 tăng 273 tấn, lên mức 8.895 tấn. Lượng giao dịch giao tháng 10 và 11 tăng lần lượt 431 tấn và 30 tấn, lên mức 2.426 tấn và 158 tấn.

Giá hạt tiêu giao ngay được hỗ trợ bởi lực mua tốt, tăng mạnh 500 Rs, lên mức cao kỷ lục 30.000 Rs/quintal cho hạt tiêu chưa loại và 31.000 Rs/quintal cho hạt tiêu loại 1.

Tương đương giá hạt tiêu Ấn Độ trên thị trường quốc tế hiện ở mức khá cạnh tranh 7.400 USD/tấn (FOB). Hạt tiêu Indonesia đang chào bán ở mức 7.500 USD/tấn và giá hạt tiêu Asta 570 GL Việt Nam ở mức 7.200 USD/tấn.

Kim Dung AGROINFO

Theo The Hindu Business LineBáo cáo phân tích thị trường