Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá phân bón, thuốc trừ sâu bán lẻ thị trường Đồng Nai
20 | 09 | 2011
Chi tiết giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bán lẻ tại thị trường Đồng Nai ngày 20/9 như sau:

Thuốc trừ sâu:

Mặt hàng

Đơn vị tính

Đơn giá

Basudin 10H

đ/kg

25.000

Furadan 3H

-

21.000

Abafax 100cc

đ/chai

20.000

Basa Tiền Giang

đ/chai

40.000

Basa Nhật

 

42.000

Furadan 500cc

đ/chai

38.000

Sofit 300ND 100cc

-

32.000

Kitazin 50 ND 480cc

-

40.000(+2.000)

Kitazin loại bột

đ/kg

20.000(+1.000)

Atekon bột

 

185.000

Mazin 500

đ/gói

80.000

Trừ cỏ 2,4D loại nước

-

28.000

Hepsan 240cc

đ/chai

42.000

Validacin 3DD 3%

13.000

Tadan 40 EC 500cc

40.000(-3.000)

Alvil 100cc

-

25.000

Alvil

đ/lít

205.000

Factac 100cc

-

17.000

Kian 500cc

đ/chai

43.000(-4.000)

Fuziene 500cc(Nhật)

đ/chai

48.000

Tilt 100cc

-

70.000(-2.000)

Fuziene 500cc(VN)

đ/chai

35.000

Bam 5H

đ/kg

13.000(+1.000)

Benlat gói 100g

18.000

Atekon

230.000

Rorval gói 100g

đ/gói

4.000

 

Phân bón các loại:

Mặt Hàng

ĐVT

Giá

Urê Indo

đ/kg

12.300(-200)

Urê Pm

11.000

SA Hàn

6.250

SA Nhật

6.350

SA Trung

5.800

Kali Isael

11.800(-200)

Kali Nga

11.800(-200)

DAP TQ đen

15.400

DAP TQ nâu

15.000

NPK Phi

11.550(+110)

NPK 14 – 8 – 6 Đồng Nai

7.400

NPK 10 – 10 – 5 Đồng Nai

6.700

NPK 16 – 16 – 8 LD

10.000

NPK 20 – 20 – 15 Đồng Nai

13.600

Lân Long Thành

3.150

Lân Ninh Bình

2.920

 

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường